tyle

1. Tyle co nic «bardzo mało»: Malin narwał tyle co nic, bo też się zbytnio nie wysila. M. Musierowicz, Dziecko.
2. Tyle mojego (twojego, naszego), co... «jedyną korzyścią, przyjemnością, wynikającą dla kogoś z danej sytuacji, jest...»: Nie gniewajcie się na chłopaków. Tyle ich, co się pośmieją. T. Różewicz, Opowiadania.
Ktoś tyle dla kogoś zrobił zob. zrobić 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • tyle — {{/stl 13}}{{stl 8}}licz. M. mos tylu, DCMc. tylu, N. tyloma || tylu {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wskazuje na liczbę, ilość, wielkość czegoś, określoną dla rozmówców na tle danej sytuacji lub kontekstu albo… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tyle że — {{/stl 13}}{{stl 8}}spój. {{/stl 8}}{{stl 7}} łączy zdania współrzędne, wskazuje na relację ograniczenia treści jednego zdania przez drugie, wprowadza zastrzeżenia, uzupełnienie treści; ale, jednak : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przestał mnie boleć ząb,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tyle — + m. os. tylu; D. tylu (z rzeczownikami w lp tylko: tyle), CMs. tylu, B. ż. rzecz.=M., m. os.=D., N. tylu a. tyloma 1. «zaimek liczebny wskazujący, zastępujący liczebniki główne lub nawiązujący do nich» Nie mam tylu kopert. Tyle mogę ci dać. Tyle …   Słownik języka polskiego

  • tyle — mono·dac·tyle; sys·tyle; tyle; bi·dac·tyle; di·dac·tyle; pe·ris·so·dac·tyle; poly·dac·tyle; tri·dac·tyle; …   English syllables

  • Tylė — Sp Týlė Ap Thielle L u. Šveicarijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • TYLE — Took You Long Enough …   Glossary of chat acronyms & text shorthand

  • tyle — variant of tile …   Useful english dictionary

  • tyle a tyle [tyle i tyle] — {{/stl 13}}{{stl 7}} przykładowe określenie znanej, oznaczonej ilości, liczby czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Gdyby był konkretny, powiedziałby: należy się tyle a tyle pieniędzy za tyle i tyle godzin i nie byłoby problemu. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tyle samo — {{/stl 13}}{{stl 8}}licz. ndm {{/stl 8}}{{stl 7}} tyle, ile wskazano wcześniej, ile wiadomo; dokładnie tyle : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zarabiał tyle samo co jego kolega. Mamy tyle samo pracy. W każdej klasie tyle samo uczniów. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tyle, co kot napłakał — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} bardzo mało, znikoma ilość (czegoś); tyle co nic : {{/stl 7}}{{stl 10}}Był cały dzień na grzybach i przyniósł tyle, co kot napłakał. Zrobić tyle, co kot napłakał. Pieniędzy tyle, co kot napłakał.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.